forlite-company For Light

For Light

Prosimy o kontakt mailowy na adres: kontakt@forlight.com.pl
Skontaktujemy się i przedstawimy szczegółowe warunki handlowe.

Każdy z naszych partnerów otrzymuje dedykowanego opiekuna, odpowiadającego prowadzonej działalności. Opiekun klienta pomoże we wszystkich zamówieniach i dobierze odpowiednie produkty.

Jeśli towar jest dostępny w magazynie, realizacja zamówienia trwa od 1 do 2 dni roboczych. W przypadku niedostępnych produktów marek: LEDVANCE, PHILIPS, OSRAM, realizacja może się wydłużyć do 5 dni roboczych. Termin realizacji zamówień na inne marki oraz lampy pod zamówienie może wynosić od 7 dni do 10 tygodni.

W pierwszej kolejności, prosimy o spisanie protokołu w obecności kuriera, a następnie kontakt ze swoim opiekunem. Reklamacje za tego typu uszkodzenia zgłaszane są do firmy przewozowej. Jeśli uszkodzone produkty potrzebne są do realizacji inwestycji, prosimy o niezwłocznie poinformowanie swojego opiekuna – wyślemy nowe produkty.

Wypełnij formularz reklamacyjny i odeślij towar na adres: For Light ul. Kędzierzyńska 17/5, 41-902 Bytom. Reklamowane produkty można także dostarczyć osobiście do siedziby firmy lub biura handlowego.

W większości przypadków nie naliczamy opłaty za rozpakowanie. W niektórych przypadkach (np. nietypowe źródła światła), przy niektórych komponentach możesz zostać poinformowany o konieczności zaakceptowania opłaty za rozpakowanie.

Prosimy o kontakt na adres mailowy: marketing@forlight.com.pl, udostępnimy drukowane lub elektroniczne materiały reklamowe oferowanych przez nas marek.

Napisz do nas na adres: projekty@forlight.com.pl, będziemy potrzebowali informacji o orientacyjnym budżecie inwestycji w celu dobrania optymalnych produktów. Niezbędny będzie również plik DWG lub PDF z informacją o wysokości. Jeśli masz własną koncepcję na oświetlenie, poinformuj nas o tym, zanim przystąpimy do projektowania.

Doradca klienta

Zadzwoń i zapytaj!

Masz pytanie?

Skontaktuj się z nami - postaramy się pomóc.

Administratorem danych osobowych jest FOR LIGHT sp. z o.o. z siedzibą w Piekarach Śląskich przy ulicy Podmiejskiej 7 (dalej: „administrator”).

Dane kontaktowe:
– administratora: forlight@forlight.com.pl, tel. 32 707 10 75
Dane osobowe w zakresie wymienionym w art. art. 222 1 kodeksu pracy będą przetwarzane w celu:
1. realizacji procesu rekrutacji (podstawa prawna: 221 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c. Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „Rozporządzenie”) w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych.

A jeżeli wyrazi Pani/Pan na to dobrowolną zgodę zawartą w formularzu aplikacyjnym Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane także:
1. w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji (podstawa prawna: 222 1kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia). 
Jeżeli wyrazi Pani/Pan którąkolwiek z wyżej wskazanych zgód, przysługiwać będzie Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można cofnąć w następujący sposób: przesłanie żądania usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania na adres: forlight@forlight.com.pl
Podanie danych osobowych, o których mowa w lit. a) powyżej jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji.  Podanie danych i wyrażenie zgód, o których mowa w lit. b) powyżej jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji (nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania kandydata i nie będzie stanowiło przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia).

Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres 2 miesięcy, a dane przetwarzane w oparciu o zgodę na przyszłe rekrutacje przez okres 12. W razie cofnięcia zgody na przyszłe rekrutacje dane te zostaną niezwłocznie usunięte. 
Przewidywane kategorie odbiorców danych: dyrektor sprzedaży oraz kadra kierownicza decydująca o zatrudnieniu. 
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 
Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych albo Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych). Informuję, iż Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany na etapie zawierania umowy w celu weryfikacji prawidłowości podanych danych, niemniej jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Loading...
Loading...
Loading...