forlite-company For Light

For Light

For Light

For Light

Niezależnie od tego czy oświetlasz biurowiec, magazyn, halę produkcyjną czy boisko piłkarskie, oświetlenie musi spełniać określone normy - zarówno prawa europejskiego jak i polskiego prawa budowlanego.

Przepisy precyzyjnie określają wymagane normy natężenia oświetlenia na płaszczyznach pracy, współczynnik olśnienia, odporność na wilgoć, a także ilość i rodzaj opraw awaryjnych oraz ucieczkowych.

Proces projektowania oświetlenia możemy podzielić na kilka etapów:

Jeśli planujesz oświetlić nową inwestycję potrzebny nam będzie plik DWG oraz założenia projektowe.

Jeśli modernizujesz starsze oświetlenie, musimy zacząć od inwentaryzacji istniejącej instalacji oraz określić czy możemy zmienić położenie opraw, lub czy modernizację trzeba wykonać 1:1.

Na tym etapie proponujemy określony typ opraw i podajemy orientacyjną ilość niezbędnych punktów. Możemy także zmienić typ oprawy, kształt obudowy i odbłyśnik.

Etap, w którym projektujemy finalną wersję na konkretnym modelu oprawy z uzgodnionymi współczynnikami konserwacji oraz odbicia. Przygotowujemy także wizualizację, jeśli jest wymagana.

Ostatni etap to obliczenie natężenia oświetlenia na niezbędnych płaszczyznach i współczynnika olśnienia. Przygotowujemy także dokumentację do instalacji wycenę opraw. Jeśli otrzymaliśmy odpowiednie punkty, to nanosimy je na plik DWG.

For Light

For Light

Dobór odpowiedniego oświetlenia potrafi nadać blask każdemu wnętrzu.

Nawet najwyższej jakości dekoracje, materiały i dodatki nie będą jednak w stanie cieszyć oczu, jeśli w pomieszczeniu będzie zbyt ciemno lub za jasno. Wnętrza mają swoją specyfikę i należy traktować je indywidualnie, dobierając barwę światła, rodzaj opraw, sposób ich montażu i sterowania.

Proces projektowania możemy podzielić na kilka etapów:

Jeśli oświetlamy nową inwestycję to potrzebny będzie plik DWG. Jeśli modernizujemy oświetlenie zastane to musimy zacząć od inwentaryzacji istniejącej instalacji i określenia czy możemy zmienić położenie opraw, lub czy modernizację trzeba wykonać 1:1.

Drugim etapem projektowym jest określenie funkcjonalności pomieszczeń, pory ich użytkowania, oraz stylu w jakim będzie wykończone wnętrze. Istotne jest też określenie szkicowego budżetu, jakim dysponujemy.

Na tym etapie proponujemy określony typ opraw i podajemy orientacyjną ilość niezbędnych punktów. Możemy zmienić także typ oprawy, kształt obudowy czy odbłyśnik.

Etap, w którym projektujemy finalną wersję na konkretnych modelach oprawy z uzgodnionymi współczynnikami konserwacji i odbicia.

Na końcu pozostaje jeszcze obliczenie niezbędnego natężenia oświetlenia, przygotowanie dokumentacji do instalacji, wycena opraw - i jeśli otrzymamy punkty - naniesienie ich na plik DWG.

Doradca klienta

Zadzwoń i zapytaj!

Masz pytanie?

Skontaktuj się z nami - postaramy się pomóc.

Administratorem danych osobowych jest FOR LIGHT sp. z o.o. z siedzibą w Piekarach Śląskich przy ulicy Podmiejskiej 7 (dalej: „administrator”).

Dane kontaktowe:
– administratora: forlight@forlight.com.pl, tel. 32 707 10 75
Dane osobowe w zakresie wymienionym w art. art. 222 1 kodeksu pracy będą przetwarzane w celu:
1. realizacji procesu rekrutacji (podstawa prawna: 221 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c. Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „Rozporządzenie”) w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych.

A jeżeli wyrazi Pani/Pan na to dobrowolną zgodę zawartą w formularzu aplikacyjnym Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane także:
1. w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji (podstawa prawna: 222 1kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia). 
Jeżeli wyrazi Pani/Pan którąkolwiek z wyżej wskazanych zgód, przysługiwać będzie Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można cofnąć w następujący sposób: przesłanie żądania usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania na adres: forlight@forlight.com.pl
Podanie danych osobowych, o których mowa w lit. a) powyżej jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji.  Podanie danych i wyrażenie zgód, o których mowa w lit. b) powyżej jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji (nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania kandydata i nie będzie stanowiło przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia).

Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres 2 miesięcy, a dane przetwarzane w oparciu o zgodę na przyszłe rekrutacje przez okres 12. W razie cofnięcia zgody na przyszłe rekrutacje dane te zostaną niezwłocznie usunięte. 
Przewidywane kategorie odbiorców danych: dyrektor sprzedaży oraz kadra kierownicza decydująca o zatrudnieniu. 
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 
Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych albo Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych). Informuję, iż Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany na etapie zawierania umowy w celu weryfikacji prawidłowości podanych danych, niemniej jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Loading...
Loading...
Loading...